Regulamin studia

Skrócony Regulamin

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami z regulaminu!
 
 1. Cena studia dotyczy dostępu do pomieszczenia studia, współdzielonego zaplecza, sprzętu oświetleniowego oraz innych sprzętów rozpisanych w zakładce https://spisak.studio/wyposazenie/
 2. Studio należy przywrócić do stanu sprzed rozpoczęcia pracy, to znaczy rozmontować używane lampy, odnieść krzesła, zwinąć tła. Musi to być wykonane w czasie trwania rezerwacji. Nie wykonanie tego może wiązać się z dodatkowymi kosztami.
 3. Odwołanie lub zmiana terminu rezerwacji jest tylko możliwa do 48h godzin przed jej datą. Jeśli rezerwacja jest za mniej niż 48h nie ma możliwości jej odwołania ani zmiany daty. W przypadku rezerwacji całodniowych okres przedłuża się do 72h. Ewentualne odstępstwa od tego punktu są analizowane indywidualnie i zależne od długości rezerwacji, czasu pomiędzy zgłoszeniem a datą rezerwacji oraz obłożenia studia.
 4. W studiu można przebywać tylko w obuwiu zmiennym lub bez obuwia.
 5. Regulamin obowiązuje także w przypadku korzystania z usług powiązanych takich jak Realizacja wideo.
 6. Obowiązującym regulaminem studia jest pełny Regulamin studia fotograficznego spisak.studio który jest dostępny poniżej.

Regulamin studia fotograficznego spisak.studio

§1

 1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym „spisak.studio ” jest firma Kolektyw Kreatywny sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Św. Jana 10, 40-012 Katowice, numer NIP: 634-300-95-87, w niniejszym Regulaminie określanym jako Studio.
 2. Osoby fizyczne lub firmy korzystające z studia w niniejszym regulaminie określona jest jako klient.
 3. Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów wideo.
 4. Studio może być wynajmowane również do innych celów takich jak: eventy, szkolenia, warsztaty, imprezy i spotkania.
 5. Studio znajduje się pod adresem Św. Jana 10 piętro 2, 40-012 Katowice.

§2

 1. Studio świadczy usługi dostępu do studia fotograficznego z pełnym wyposażeniem studyjnym – sprzęt fotograficzny opisany w zakładce https://spisak.studio/wyposazenie/ oraz aranżacja meblowa. Dostęp do infrastruktury studia to znaczy poczekalni, łazienki i kuchni.
 2. Studio świadczy świadczy usługi realizacji wideo którego szczegóły znajdują się w §9 ninejszego regulaminu, na podstronach ofertowych oraz w indywidualnych ustaleniach.
 3. Studio zobowiązuje się wypożyczać sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać.
 4. Klient zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Klienta oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, fotograf, itp.).
 5. Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić na właściwym miejscu, przenieść przesunięte meble oraz starannie złożyć sprzęt i elementy dekoracyjne. Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnego sprzątania studia.
 6. Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Klienta lub osoby trzecie przebywające w studio (modelki, wizażyści, asystenci, fotograf, itp.)

§3

 1. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, zarówno wyrobów tytoniowych, jak i papierosów elektronicznych oraz używania wytwornicy dymu. Dotyczy to wszystkich powierzchni budynku, w tym łazienki, kuchni, poczekalni i dziedzińca kamienicy.
 2. Do pomieszczenia studia należy wchodzi bez obuwia lub w obuwiu zmiennym. Jeśli obuwie jest częścią stylizacji to należy je starannie wyczyścić przed wejściem do studia. Zabrudzenia spowodowane nie przestrzeganiem tego punktu mogą skutkować dodatkową opłatą za sprzątanie według cennika. 
 3. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
 4. Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać stosowną zgodę opiekuna prawnego.
 5. Za rzeczy pozostawione w Studio jak pozostałych pomieszczeniach przez Klienta lub osoby trzecie, Studio nie odpowiada.
 6. Za rzeczy przechowywane bez opieki w poczekalni, kuchni i łazience, Studio nie odpowiada.
 7. Wynajmujący może korzystać z pełni wyposażonej kuchni (w tym ekspres do kawy, mikrofalówka, lodówka oraz pozostałe akcesoria kuchenne) w tym z pomieszczeń sanitarnych.
 8. Wynajmujący zobowiązani są do pozostawienia kuchni w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy włożyć naczynia do zmywarki z których wcześniej korzystano.
 9. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia kluczy, identyfikatorów lub innych form dostępu do nieruchomości osobom trzecim w tym Gościom, a także do odstępowania lub udostępniania wszelkiego rodzaju haseł dostępowych i kodów.
 10. Zależnie od danego sezonu w studiu mogą znajdować się dodatkowe wystroje sezonowe.
 11. Studio nie gwarantuje możliwości całkowitego usunięcia wszystkich wystrojów sezonowych z pomieszczenia studia, chyba że zostało to inaczej indywidualnie ustalone. Ewentualne wynoszenie i demontaż sezonowych wystrojów przez obsługę odbywa się w trakcie trwania rezerwacji, chyba że zostało to inaczej indywidualnie ustalone.
 12. Usunięcie sezonowych wystrojów przed przybyciem klienta do studia jest możliwe tylko przy indywidualnych ustaleniach.
 13. Zdjęcia na stronie studia mogą przedstawiać meble, przedmioty i sprzęty nienależące do wyposażenia studia. Listę dostępnych mebli, przedmiotów i sprzętów które wchodzą w skład studia sprawdzisz na stronie https://spisak.studio/wyposazenie/
 14. W przypadku gdy twój projekt wymaga mebla, przedmiotu lub sprzętu który widziałeś na zdjęciu, a nie ma go na stronie https://spisak.studio/wyposazenie/, skontaktuj się z nami, by ustalić jego dostępność lub dostarczenie na czas rezerwacji do studia.

§4

 1. Opłaty za korzystanie z studia fotograficznego są naliczane wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.
 2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami brutto, podmiot zwolniony z VAT.
 3. Odwołanie rezerwacji godzinowej (czyli niecałodniowej) studia poniżej 48h przed datą jest płatne przez Najemcę 100% wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.
 4. Odwołanie rezerwacji całodniowej studia poniżej 72h przed datą jest płatne przez Najemcę 100% wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.
 5. Odwołanie rezerwacji godzinowej (czy niecałodniowej) studia powyżej 48h przed datą to pełny zwrot kosztów dla Klienta.
 6. Odwołanie rezerwacji całodniowej studia powyżej 72h przed datą to pełny zwrot kosztów dla Klienta.
 7. O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Studio telefonicznie, lub mailowo. Data wpłynięcia informacji wpływa na możliwość zwrotu pieniędzy.
 8. Studio może się zwrócić do klienta o doplatę jeśli została użyta któraś z usług dodatkowych jak np. nieprzywrócenie studia do stanu początkowego lub używanie brokatu / konfetti.

§5

 1. Wynajmujący prowadzi monitoring wizyjny poczekalni i korytarza prowadzącego do studia.
 2. Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa Klienta i osób z nim współpracujących, osób pracujących na rzecz Studia oraz ochrony jego mienia.
 3. Przestrzeń monitorowana jest oznaczona w sposób widoczny i czytelny, za pomocą znaku przedstawiającego symbol kamery i opatrzonego informacją. 
 4. Dostęp do zapisu monitoringu odtwarzanego w czasie rzeczywistym ma wyłącznie Studio.
 5. Nagrania obrazu Studio przetwarza wyłącznie do celów określonych w dz. VII, ust. 2.
 6. Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
 7. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Wynajmujący powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.

§6

 1. Rezerwacji studia można dokonać tylko poprzez formularz rezerwacji na stronie spisak.studio lub mailowo i telefonicznie przy indywidualnych ustaleniach.
 2. Każda rezerwacja musi być potwierdzona przez Studio drogą mailową. W przeciwnym wypadku taka rezerwacja będzie nieważna.
 3. Studio umożliwia rezerwacje z co najmniej 8-godzinnym wyprzedzeniem. Terminy krótsze będą traktowane indywidualnie.
 4. Czas trwania używania studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny  rozpoczęcia rezerwacji do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji lub opuszczenia studia przez ostatnią osobę ekipy Klienta.
 5. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Klienta, cena nie ulega zmianie chyba, że zostało to ustalone indywidualnie.
 6. Przedłużenie korzystania ze studia może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość.
 7. Rezerwacja będzie utrzymana po wniesieniu pełnej opłaty za korzystanie ze studia nie dalej jak w ciągu 24 godzin od czasu jej dokonania. Brak opłaty wiąże się z anulowaniem rezerwacji.

§7

Cennik:

 1. Koszty korzystania ze studia:
  • 110zł brutto – przez godzinę (60 minut) w dniach od poniedziałku do piątku.
   Minimalny czas to jedna godzina.
  • 110zł brutto – przez godzinę  (60 minut) w dniach sobota i niedziela.
   Minimalny czas to dwie godziny.
  • 890 brutto – dzień zdjęciowy (12 godzin) w każdy dzień tygodnia.
 2. Opłaty dodatkowe ponoszone przez najemcę w przypadku rozszerzenia oferty podstawowej najmu:
  • 50zł brutto – Odcięcie brudnej części tła kartonowego na życzenie klienta.
  • 50zł brutto – Opłata dodatkowa w przypadku nieuprzątnięcia przez klienta studia do stanu sprzed czasu najmu. To znaczy nieodstawienie na miejsce kwiatków, krzeseł, nieposkładanie lamp, niezwinięcie tła.
  • 80zł brutto – cena za usługę asystenta studia przez jedną lub pierwszą godzinę.
  • 50zł brutto – cena za usługę asystenta studia za drugą i każdą kolejną godzinę.
  • 50zł brutto – Możliwość używania dymu / konfetti / brokatu w czasie sesji
  • 50zł brutto – Dostęp do szafy z świątecznymi obraniami.

Wszystkie wartości podane w Cenniku są cenami brutto i nie zawierają podatku VAT. Istnieje możliwość wystawienia faktury bez VAT. (Podmiotowe zwolnienie VAT)

§8

1. Asystent studia fotograficznego to jedna z usług dodatkowych oferowanych przez spisak.studio
2. Asystent studia jest wsparciem dla pracującej w studiu ekipy lub fotografa, lub filmowca, nigdy nie może go zastąpić ani być jedyną osobą odpowiedzialną za realizacje w studiu.
3. Do obowiązków asystenta studia należy:
– Pomoc w przenoszeniu mebli i scenografii
– Szybkie odnajdywanie sprzętów i scenografii w przestrzeni lokalu.
– Rozstawianie i regulacja oświetlenia według wskazówek osoby z zespołu klienta.
– Rozstawianie i ustawianie kadru kamer według wskazówek osoby z zespołu klienta.
– Dostarczanie przedmiotów na plan spoza lokalu (np. z samochodu lub sklepu)
– Pomoc w obsłudze sprzętów dostępnych na wyposażeniu spisak.studio
– Kontakt z administracją spisak.studio
– Pilnowania nagrywania na kamery lub rejestratory dostępne na wyposażeniu spisak.studio.
– Pilnowanie nagrywania na kamery lub rejestratory klienta po szczegółowym instruktażu przez osobę z ekipy klienta.
– Ogólne wsparcie na planie zdjęciowym / filmowym / nagraniowym z wykluczeniem czynności z punktu czwartego.
4. Do obowiązków asystenta studia nie należy.
– Podejmowanie jakichkolwiek decyzji kreatywnych w tym wybór kadru, oświetlenia, ustawienia scenografii, rodzaju użytych mikrofonów itp.
– Branie odpowiedzialności za porady dotyczące decyzji kreatywnych.
5. Płatność za usługę asystenta studia należy uiścić po rezerwacji do 7 dni kalendarzowych od wystawienia faktury.

§9

1. Studio oferuje usługi realizacji wideo w postaci między innymi krótkich form wideo, wideo rozmów i formatu typu YouTube oraz live.
2. Usługa ta składa się z rezerwacji studia oraz samej realizacji, pierwsza część musi być przedpłacona przed rozpoczęciem pracy.
3. Obowiązujące cenniki znajdują się w podstronach ofertowych i nie są ofertą w rozumieniu prawnym.

Klient, rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad zawartych w „Regulaminie korzystania ze studia fotograficznego spisak.studio” oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji niewywiązania się z jego postanowień.